Thriving nature

In 2025 zijn wij ontbossingsvrij en koolstofneutraal

Thriving Nature

In 2025 zijn wij ontbossingsvrij en koolstofneutraal

Thriving Nature

Ontbossing is een van de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde. Omdat bomen worden gekapt en verbrand, komt er veel koolstofdioxide vrij. Tegelijkertijd zijn er dan minder bomen om de koolstofdioxide weer op te nemen.

Ons doel

Veroorzakers van klimaatverandering, zoals ontbossing en koolstofemissie, vormen een reële bedreiging voor het ecosysteem van cacao, het leven van boeren en uiteindelijk ook voor de smaak van cacao. De enige manier om hier iets aan te doen, is de natuur laten doen wat ze al miljoenen jaren doet: groeien en bloeien. Voor de mens is dat een lastige uitdaging. We zullen er alles aan moeten doen om onze eigen impact te verkleinen en de natuur zijn gang te laten gaan. Wij willen de oplossing dan ook zoeken bij de boeren, door middel van interventie op boerderijen en de introductie van optimalisatieprogramma's. Bij deze programma's wordt koolstof opgeslagen in de bodem en in planten, en wordt de natuurlijke smaakontwikkeling van onze geliefde cacao verbeterd. In lijn met de visie van Cacao Barry, laten wij de natuur haar gang gaan. Zo kunnen we iedereen heerlijke chocolade blijven bieden die niet schadelijk is voor de planeet, maar die juist helpt om deze leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

We hebben de tijd echter niet mee. Op dit moment hebben we echter geen keus. We moeten er samen aan werken om cacao koolstofneutraal te maken! Daarom hebben we het programma Thriving Nature opgezet: boeren en koks laten samen moeder natuur haar gang gaan. Samen beschermen we de diversiteit en intensiteit van cacaosmaken.

Onze aanpak

Om de grote diversiteit aan cacaosmaken veilig te stellen en te zorgen dat smaken hun intensiteit behouden, willen wij in 2025 ontbossingsvrij en koolstofneutraal zijn:

Jaar 1 Jaar 3-5 Jaar 5
% ontbossingsvrije landbouwgrond Ton opgeslagen CO2 Sessies om boeren bewuster te maken van milieubescherming
Aantal geplante/gedistribueerde bomen % risicoboeren heeft bewezen de ontboste gebieden verlaten Distribueren en aanplanten van cacao- en andere bomen om boerderijen te herstellen
Aantal boeren onderwezen in milieuproblematiek   Distribueren van kooktoestellen op schonere energie in de huizen van boeren
    Boerderijen in kaart brengen met GPS, om er zeker van te zijn dat geen cacao wordt verbouwd op bebost land

Over 5 jaar wordt 100% opgeslagen van de CO2-uitstoot uit de productie van cacao voor onze chocolade. Alle cacao in ons Pureté-assortiment is koolstofneutraal.

De komende vijf jaar willen we er met onze bijzondere projecten voor zorgen dat CO2 wordt opgeslagen:

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1,575 ton CO2 opgeslagen 3,763 ton CO2 opgeslagen 4,925 ton CO2 opgeslagen 5,300 ton CO2 opgeslagen 5,300 ton CO2 opgeslagen

Onze projecten

In 2025 zijn in West-Afrika 3500 boeren opgeleid in duurzame landbouw, zodat de natuur haar gang kan gaan.

  • Plant verschillende soorten woudbomen, houtbomen, fruitbomen en struiken om diversiteit en inheemse beplanting te stimuleren.
  • Behoud een bufferzone van inheemse planten tussen de plantage en waterbronnen. Zo wordt erosie tegengegaan, vervuiling door pesticiden en bemesting beperkt en worden de leefgebieden van inheemse diersoorten beschermd.
  • Inzien wat het belang is van schaduwbomen en ze planten op boerderijen waar dit noodzakelijk en haalbaar is.
  • Bewustzijn van bedreigde diersoorten binnen het productiegebied en kennis van het beschermen van de dieren en hun habitat.
  • Niet jagen en vissen en geen zeldzame of bedreigde flora en fauna verzamelen op de boerderij.
  • Geen landbouw in nationale parken, wildreservaten, natuurreservaten, bufferzones, bij waterbronnen en in andere openbare of privénatuurgebieden.
  • Geen natuurgebieden met een hoge conservatiewaarde, ecologische waarde of koolstofopslag omvormen tot landbouwgrond. Denk hierbij aan bossen, grasland en watergebieden.
  • Het gebruik van hout duurzaam beheren door te zorgen dat niet meer wordt gebruikt dan dat er groeit en kan worden vervangen.

 

Hieronder lees je meer over twee van de initiatieven waarmee we willen zorgen voor een kleinere koolstofvoetafdruk in 2025.

Download jouw communicatietools

Word onderdeel van de beweging. Laat je klanten zien dat je werkt met duurzame en herleidbare chocolade. Hier kun je je eigen communicatietools downloaden. Deze kun je personaliseren, zodat je jouw klanten kunt laten zien dat je het Thriving Nature™-programma steunt.