Legale informatie

De Barry Callebaut Group onderhoudt deze website en/of de pagina's ervan (de 'Website') alleen voor algemene informatieve doeleinden. De content van de Website vormt geen professioneel advies.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door het bezoeken van en browsen op deze Website aanvaardt u de volgende voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Bezoek de Website niet als u de voorwaarden niet aanvaardt.

Barry Callebaut kan te allen tijde deze voorwaarden herzien en bijwerken. U bent gebonden door dergelijke herzieningen en moet deze pagina daarom bij ieder bezoek bekijken om de actuele voorwaarden waaraan u gebonden bent, te raadplegen.

De term 'Barry Callebaut' verwijst naar de Barry Callebaut Group of zijn vertegenwoordigers. De term 'Barry Callebaut Company' verwijst naar iedere rechtspersoon binnen de Barry Callebaut Group of in eigendom van Barry Callebaut, inclusief Cacao Barry.

Voorwaarden

Toestemming wordt verleend voor de tijdelijke opslag van de website om deze op een pc of beeldscherm te bekijken voor private, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, doorgifte, verspreiding en elk commercieel gebruik van de content van de Website is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barry Callebaut.

U moet ervan uitgaan dat alle content van de Website in België en internationaal is beschermd door intellectuele-eigendomswetten. Auteursrechten blijven gelden op de content van de Website, zowel individueel als collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, huisstijl en producten op deze Website zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De afbeeldingen van mensen of plaatsen op de Website zijn ofwel de eigendom van of worden gebruikt door Barry Callebaut met de nodige toestemming. Het gebruik van de voornoemde elementen is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barry Callebaut.

Barry Callebaut zal redelijke inspanningen leveren om de informatie op deze Website actueel en accuraat te houden, maar maakt geen beloftes en geeft geen garanties of zekerheid over de juistheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de rechtmatigheid van de verstrekte informatie. Barry Callebaut is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of letsel als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid tot toegang tot deze Website, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie die op deze Site wordt verstrekt. Barry Callebaut is in het bijzonder niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computer of virussen die uw computer en software zouden kunnen beschadigen, verlies van gegevens of andere eigendom als gevolg van uw bezoek aan de Website.

De product- en dienstgerelateerde informatie die door Barry Callebaut via deze Website wordt verstrekt, wordt geregeld door de Belgische wetgeving. Als u deze site bezoekt en/of er gebruik van maakt buiten het rechtsgebied van de Belgische wetgeving, dan bent u verantwoordelijk voor het naleven van de betreffende lokale wet- en regelgeving.

Barry Callebaut heeft niet alle websites gecontroleerd die aan de Website zijn gelinkt en is niet aansprakelijk voor de content van deze off-site-pagina's of andere websites die aan de Website zijn gelinkt. Uw toegang tot of het gebruik van een van deze websites gebeurt op eigen risico.

U erkent dat het internet een open netwerk is en dat Barry Callebaut de informatieoverdracht via het internet niet controleert.

De verzender van een bericht naar deze Website of naar Barry Callebaut is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie erin, met inbegrip van de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid, maar ook voor de veiligheid van de verzending. U gaat ermee akkoord dat u volledig aansprakelijk bent en Barry Callebaut schadeloos zult stellen voor aansprakelijkheid, schade of claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en de toegang tot de Website via uw verbinding.

Barry Callebaut behoudt zich het recht voor om de content van deze Website op elk gewenst moment te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, om welke reden ook, zonder enige kennisgeving.

Ieder bericht aan de Website via e-mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden behandeld als niet-confidentieel en niet-gebonden aan eigendomsrechten.

U stemt ermee in dat de Belgische wetgeving, onverminderd eventuele wetsbeginselconflicten, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van de Website. In het geval van een geschil gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.