Episode 11 - Uitdagingen

Hoe kunnen we er ons van verzekeren dat boeren zich gesteund en beloond voelen voor hun harde werk en hun passie? En tergelijkertijd de toekomstige generaties van boeren enthousiast maken om door te gaan met de teelt van cacao, en zo een duurzame toekomst verzekeren voor de cacao?

De eerste stap is hen te begrijpen en te ondersteunen bij hun dagelijkse uitdagingen. Dit houdt bijvoorbeeld het bestrijden van ziektes en pest in, en de aanleg van goede wegen die nodig zijn om het transport en de verkoop van cacaobonen mogelijk te maken. Een andere uitdaging bij de productie van chocolade is de traceerbaarheid en de puurheid van de verschillende soorten cacaobonen.

  • Tiara Setiadi, Intergreen cocoa plantation owner, Bandung, Indonesia
    "Cacao is niet moeilijk om te verbouwen, maar cacao is moeilijk te onderhouden." Tiara Setiadi, eigenaar cacaoplantage Intergreen, Bandung, Indonesië
  • Wilbert Phillips, internationaal expert op het gebied van cacao. Catie, Turrialba, Costa Rica
    Klimaatverandering heeft belangrijke gevolgen die in sommige landen al voelbaar zijn. Vooral het effect op ziekten zal steeds belangrijker worden. Wilbert Phillips, internationaal expert op het gebied van cacao. Catie, Turrialba, Costa Rica
  • Philippe Troplin, R&D, Louviers, Frankrijk
    "De uitdaging bestaat erin het product te respecteren zodat het uiteindelijk uniek zal zijn." Philippe Troplin, R&D, Louviers, Frankrijk

Andere episodes